Jeres sundhedspartner - personlig støtte og fokuseret indsats

Bliver en af dine medarbejdere ramt af ulykke eller kritisk sygdom, arbejder vi målrettet for at hjælpe jeres medarbejder tilbage til arbejdslivet igen.

Vi støtter medarbejderen under hele forløbet - også i forhold til det offentlige.

Desuden står vi til rådighed med inspiration og værktøjer til forebyggelse af sygdom mv. på jeres arbejdsplads.

Vores sundhedstilbud Vores sundhedstilbud

Jeres personlige guide gennem lovjunglen

Din socialrådgivning er et gratis tilbud til alle, der har pensionsordning hos os. Det gælder både ledere og HR i virksomheden og den enkelte medarbejder.

I får hjælp til at overskue social- og arbejdsmarkedslovgivningen, og derfor kommer den enkelte medarbejder trygt og korrekt gennem sit forløb, uanset om det handler om fx:

 • Helbredsproblemer som påvirker arbejdsindsatsen
 • Sygefravær
 • Fastholdelsesmuligheder
   

Få fx vejledning om:

 • Tidlig indsats / Fast track
 • Fastholdelsesplan
 • Regler for fx sygedagpenge, jobafklaring og fleksjob
 • Sygefraværssamtaler
 • Samarbejde med kommunen og virksomheden
 • Samspil mellem forsikringsydelser og sociale ydelser
   

Vi har naturligvis 100 % tavshedspligt.

Ekstra håndsrækning til dem, der ligger ned

Vi ringer proaktivt til din langtidssygemeldte medarbejder, hvis vi vurderer, at medarbejderen vil have gavn af det. Medarbejderen bliver guidet på ret kurs og tilbage på arbejdspladsen igen. 

Den tætte telefoniske kontakt skaber tillid og tryghed hos din medarbejder og vi kan afklare, om medarbejderen er egnet til en tættere opfølgning. 

Derefter planlægger vi det videre forløb sammen med den enkelte. Vi ser detaljeret på mulighederne for at hjælpe den enkelte hurtigere tilbage i arbejde og på at få genskabt en sund balance i livet. 

Coaching der leder tilbage til arbejdsmarkedet

Giv den enkelte medarbejder mulighed for at få genskabt balancen og bevare forbindelsen til arbejdsmarkedet gennem et målrettet coachingforløb over cirka 3 måneder.

Medarbejderen skaber sin egen vej tilbage i arbejde ved hjælp af sine nye værktøjer og støtte fra underviseren, bl.a.:

 • Simple redskaber til etablering af mental og fysisk balance
 • Bevidstgørelse om uhensigtsmæssige vaner og handlemåder
 • Udforskning af mulighederne i sin situation gennem nye perspektiver
   

Bevar forbindelsen er et gruppeforløb for 8-10 sygemeldte kunder. Undervisningen er en kombination af teori og praktiske øvelser.

Det er gennem Tæt kontakt, at medarbejderen får tilbuddet ud fra en nærmere vurdering i samråd med den enkelte.

Gratis medlemskab af en relevant patientforening

Vi giver dine medarbejdere, som har en kritisk sygdom, et års betalt medlemskab af en relevant patientforening, som kan give støtte, viden og adgang til et værdifuldt netværk.

I øjeblikket samarbejder vi med følgende patientforeninger:

Målrettet indsats når andre tilbud svigter

Med Ny start får I medarbejderen hurtigere tilbage på arbejdspladsen.

Giv din sygdomsramte medarbejder en ekstra trumf, hvis den nuværende behandling er utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig. Eller hvis medarbejderen kæmper mod lange ventetider.

På baggrund af en vurdering fra Tæt kontakt kan medarbejderen få gratis adgang til vores eksterne samarbejdspartnere - for øjeblikket:

 • PP Clinic - psykiatrisk privatklinik med psykiatere og psykologer
 • Comeback - udredningsspecialister som finder frem til den bedst mulige behandling
 • Center for hjerneskade - tilbud om udredning eller genoptræningsforløb
 • Sundhedssikring - tillægsforsikring for hurtigere udredning og behandling

Få mere arbejdsglæde og mindre fravær

Vi har i mange år arbejdet målrettet med sundhed på vores arbejdsplads. I får gavn af vores erfaringer - kvit og frit. 

Fx får I eksemplarer af vores magasin “Sund Forretning” til ledelsen, HR, løn-/personaleadministrationen, mv. Og vi tilbyder sparring til vores større virksomhedskunder om, hvordan I kommer i gang med et sundhedsprogram, som passer til jeres medarbejdergruppe.