Med penge følger ansvar

Som pensionsselskab tager vi et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Vi ved, at vores investeringer har betydning for den verden, vi lever i.  Og vi ved, at vi kan påvirke verden positivt med afsæt i dine og vores øvrige kunders pensionsmidler.

Principper for ansvarlige investeringer Sådan gør vi i praksis Principper for ansvarlige investeringer

Principper for ansvarlige investeringer

Nordea var en af de første store banker i Norden, som tilsluttede sig FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). I dag er Nordea langt fremme med hensyn til at indarbejde miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG) i alle investeringsprocesser. Som del af Nordea følger vi også disse processer. 

For at understrege, at vi tager ansvar og har særlig fokus på ESG i Nordea Liv & Pension, har vi også valgt at tilslutte os UN PRI i eget navn. Derved forpligter vi os til at integrere disse 6 principper i vores investeringsproces:

 1. Integrere ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningstagningsprocesser  
 2. Udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i operationel håndtering af investeringer
 3. Søge relevant informationsniveau om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i  
 4. Fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen 
 5. Samarbejde om at øge vores effektivitet i implementeringen af principperne  
 6. Rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Få mere information om principperne på unpri.orgÅbner i nyt vindue

Sådan gør vi i praksis

Vi arbejder aktivt med ansvarlige investeringer. Dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på. Fjerner vi dem fra vores portefølje, er vi helt afskåret fra indflydelse – og andre investorer med en anden etiske standard vil stå bag selskaberne.

For at sikre en struktureret analyseproces og det bedst mulige beslutningsgrundlag for investering og eventuel eksklusion har vi indgået aftale med ISS-Ethix, som er en international anerkendt leverandør af ydelser inden for ansvarlig investering.

I 2015 gennemførte Nordea dialoger med over 150 selskaber. 

Vi har en nultolerancepolitik over for følgende investeringer:

 • Producenter af biologiske våben
 • Kemiske våbenproducenter
 • Selskaber, der producerer landminer, klyngebomber og atombomber
 • Selskaber, hvis primære aktiviteter (over 75% af omsætningen) består at kulminedrift
 • Statsobligationer udstedt af regeringer, som generelt er udsat for sanktioner og/eller ikke respekterer FN’s menneskerettigheder

Vi har gennem tiden ekskluderet en lang række andre selskaberÅbner i nyt vindue, som ikke har efterlevet vores standarder for ansvarlig virksomhedsførelse.

Vores porteføljer er åbne. Vi oplyser, hvilke selskaber vi har været i dialog med, hvor mange afstemninger vi deltager i, samt - naturligvis - de selskaber vi investerer i.

Se den samlede liste her: Aktielisten (pdf, 578 KB)Åbner i nyt vindue