Fremtidssikret verden - Få en løsning med automatisk tilpasning

Der sker hele tiden ændringer i livet, og vi ved, at moderne familier ofte interesserer sig meget lidt for pension og forsikring. Vi anbefaler jeres medarbejdere at få rådgivning. Men I har samtidig mulighed for at vælge, at jeres medarbejderes pensionsløsning automatisk følger ændringer i indkomst, alder og pensionsalder. 

Automatisk tilpasning

Hvis I vælger automatisk tilpasning, sørger vi for, at opsparings- og forsikringsprodukterne matcher vores anbefalinger til den enkelte medarbejder:

  • I VækstPension nedtrapper vi investeringsrisikoen, når medarbejderen nærmer sig pensionsalderen og skal have tryghed om sin opsparing.
  • Jeres medarbejdere går på folkepension på forskellige tidspunkter. Vi sørger for, at forsikringer oprettet  hos os  dækker helt frem til folkepensionsalderen  - uanset medarbejderens alder og årgang. Hvis en medarbejders løn ændrer sig, kan vi automatisk tilpasse størrelsen på invalidepensionen så jeres medarbejdere altid er dækket efter vores anbefalinger. 

Hør vores CCO Morten Møller fortælle, hvordan vi sikrer medarbejdernes tryghed - både på arbejdet og senere i livet: