Vejledning til indbetaling

Som arbejdsgiver har du mulighed for at overføre pensionsbidrag til Nordea Liv & Pension i forbindelse med lønbehandlingen i dit lønsystem. Nordea Liv & Pension foretrækker at modtage overførsler via Nets OverførselsService, da der medfølger oplysninger, som bruges til ajourføring af medarbejdernes forsikringer, fx CVR nr., cpr.nr., periode for indbetaling, pensionsgivende løn samt præmieprocent.

Benytter du Nets OverførselsService til at overføre løn, pensionsbidrag m.m. skal du bruge Nordea Liv & Pensions PBS-nr. 00015733 og medarbejderens cpr.nr. som kundenummer. 

Registrering af medarbejderen
Åbner i nyt vindue

EfterreguleringÅbner i nyt vindue

IndskudÅbner i nyt vindue

Indbetaling af pensionsbidrag for udstationerede medarbejdereÅbner i nyt vindue

Indbetaling af fratrædelsesgodtgørelseÅbner i nyt vindue

Tilbagebetaling af pensionsbidragÅbner i nyt vindue

 

Registrering af medarbejderen

DataLøn

  1. Under "Ret lønmodtager" vælger du fanebladet Pension FO eller Arbejdsmarkedspension
  2. Ud for teksten PBS-nr. taster du 00015733
  3. Ud for teksten kundenummer taster du medarbejderens cpr.nr.

DanLøn

  1. Du vælger fanebladet Lønberegning
  2. Du vælger Pension i menuen til venstre
  3. Under Pension 3/4 vælger du Nordea i drop down vinduet
  4. Ud for teksten KundeID taster du medarbejderens cpr.nr.

Anden Indbetalingsmåde

Hvis dit lønsystem ikke giver dig mulighed for at overføre pensionsbidrag via Nets OverførselsService, eller hvis du ikke er kunde i Nets, bedes du rette henvendelse til vores indbetalingskonsulenter via e-mail til fai.adm@nordea.dkÅbner i nyt vindue eller på telefon 55 47 93 49 eller 55 47 93 48.

Efterregulering

Indbetaling af efterreguleringer foretages via lønsystemet.

Er dette ikke muligt, overføres beløbet til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med cpr.nr. og CVR nr. som reference.

Send også en e-mail til FAI.ADM@NORDEA.DKÅbner i nyt vindue:
Emne: Konto 0349584743, jeres CVR nr. /firmanavn
Mailen skal indeholde: Der er overført kr. xxx,xx.
Overførslen vedrører cpr.nr.,  beløb, periode

Drejer det sig om flere medarbejdere udarbejdes Excel ark med ovenstående oplysninger.

Indskud

Hvis en medarbejder ønsker at indbetale et ekstra indskud, skal det foretages via lønsystemet. Husk, at oplyse medarbejderen om evt. skattefradrag og skattelofter for indbetalinger.

Hvis det ikke er muligt at overføre via lønsystemet, overføres beløbet til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med cpr.nr. og CVR nr. som reference.

Send også en e-mail til FAI.ADM@NORDEA.DKÅbner i nyt vindue:
Emne: Konto 0349584743, jeres CVR nr. /firmanavn
Mailen skal indeholde: Der er overført kr. xxx,xx
Overførslen vedrører cpr.nr., beløb

Drejer det sig om flere medarbejdere udarbejdes Excel ark med ovenstående oplysninger.

Indbetaling af pensionsbidrag for udstationerede medarbejdere

Overførsel foretages i DKK til konto 2149 0349584743

IBAN: DK4120000349584743
SWIFT/BIC: NDEADKKK

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Storkundeafdelingen
Postboks 850
Strandgade 3
0900 København C

Reference: cpr.nr. + navn / Firmanavn

Indbetaling af fratrædelsesgodtgørelse

Beløbet overføres til:
Reg.nr. 2149 konto 0349 584 743 med cpr.nr. som reference.

Send også en e-mail til FAI.ADM@NORDEA.DKÅbner i nyt vindue:
Emne: Konto 0349584743, jeres CVR nr. /firmanavn
Mailen skal indeholde: Der er overført kr. xxx,xx
Overførslen vedrører fratrædelsesgodtgørelse for cpr.nr. – navn - beløb

Tilbagebetaling af pensionsbidrag

Ved fejlagtig afregnet pensionsbidrag har virksomheden mulighed for at få bidraget retur. Det er vigtigt, at medarbejderen bliver informeret om tilbageførslen.
Nordea Liv & Pension skal have skriftlig dokumentation, før tilbageførsel kan finde sted.

Send en e-mail til nordealivogpension@nordea.dkÅbner i nyt vindue:

Emne: TILBAGEBETALING jeres CVR-nr. /firmanavn – eller medarbejderens cpr.nr./navn   

Mailen skal indeholde:
Cpr.nr.
Beløb som skal tilbagebetales
Periode tilbagebetalingen vedrører

Arbejdsgiver skal oplyse regnr. og kontonummer, som beløbet skal tilbagebetales til samt eventuel reference, som ønskes oplyst i kontooverførslen (tilbagebetalingen).