Ændring i indbetalingsmåde

Det er vigtigt for os at sikre en hurtig og korrekt placering af jeres medarbejderes pensionsbidrag.

Langt de fleste virksomheder overfører allerede i dag via Nets Overførselsservice. Det er der flere fordele ved, blandt andet effektiv placering af pensionsbidrag, mulighed for medsendelse af oplysninger og mindre administrativt arbejde.

Nordea Liv & Pension modtager kun bidrag via Nets Overførselsservice. På disse sider finder du de oplysninger, du skal bruge for at indbetale via Nets.

Se liste over lønsystemer, der understøtter Nets Overførselsservice (pdf, 227 KB)Åbner i nyt vindue

Vejledninger FAQ Vejledninger FAQ

Hvis du har spørgsmål, du ikke finder svar på her, er du som altid velkommen til at kontakte Nordea Liv & Pensions Kundecenter på 70 33 34 40.

Hvorfor understøtter I ikke indbetalinger via vores lønsystem?

Nordea Liv & Pension er ved at introducere nye it-systemer, og som en del af denne proces optimeres indbetalingsprocessen for at sikre en hurtigt og korrekt placering af pensionsbidrag.
 

Hvad sker der, hvis vi ikke vil skifte til den anbefalede indbetalingsmåde?

For at sikre en korrekt placering af jeres pensionsbidrag til rette tid, er det nødvendigt at skifte indbetalingsform. Vi har ikke mulighed for at understøtte den nuværende indbetalingsmåde. Det betyder, at vi ikke fremover kan yde støtte og vejledning, hvis jeres virksomhed oplever problemer med at bruge den pågældende indbetalingsmåde.
 

Hvad er deadline for at skifte til Nets OverførselsService?

I bedes hurtigst muligt – og meget gerne inden næste lønkørsel – skifte til Net OverførselsService. Har I spørgsmål eller brug for assistance, er I velkommen til at kontakte Nets på telefonnummer 44 89 27 20 eller ringe til Nordea Liv & Pensions kundecenter på telefonnummer 70 33 34 40.
 

Hvordan ved vi, om vi allerede har en aftale med Nets?

Er I i tvivl om, hvorvidt I har en aftale med Nets, bedes I kontakte Nets på telefonnummer 44 89 27 20, så vil Nets svare jer på, om jeres virksomhed har en eksisterende aftale. Har I ikke en aftale, skal I oprettes en aftale.
 

Hvem skal vi kontakte for at oprettet en Nets aftale?

For at oprette en aftale med Nets, skal du følge denne vejledning: Sådan opretter du Nets OverførselsService aftale  (pdf, 77 KB)Åbner i nyt vindue
 

Hvem skal vi kontakte for at få vores lønsystem til at indbetale via Nets Overførselsservice?

Hvis jeres lønsystem allerede understøtter Nets OverførselsService, og I har en aftale med Nets, kan opgaven varetages af jeres lønadministration eller den person, der sørger for, at jeres lønninger udbetales hver måned.
 

Hvem skal vi kontakte for at få vores lønsystem til at understøtte indbetalinger via Nets Overførselsservice?

I skal tage kontakt til jeres lønsystemleverandør for at få information om, hvordan I får tilføjet denne mulighed, hvis ikke systemet understøtter Nets. I er også velkommen til at kontakte Nordea Liv & Pensions Kundecenter på 70 33 34 40.
 

Hvad er jeres PBS nr.?

Husk, at når I fremover indbetaler via Nets Overførelsesservice, skal I angive Nordea Liv & Pensions PBS-nr. 00015733 samt medarbejderens cpr.nr eller aftalenummer.
 

Vores lønsystem understøtter Nets, hvad gør vi så?

I kan se en liste over lønsystemer, der understøtter Nets her: lønsystemer  PDFÅbner i nyt vindue. Optræder jeres lønsystem ikke på listen, skal I kontakte jeres lønsystemleverandør og forhøre jer, om systemet understøtter Nets. Findes jeres lønsystem ikke på listen, skal I kontakte Nordea Liv & Pensions kundecenter på telefonnummer 70 33 34 40
 

Hvad vil det koste os at skifte til Nets overførelsesservice?

Omkostningerne afhænger af mange forskellige faktorer, herunder om I har en eksisterende aftale med Nets, og om udgiften vil skulle dækkes af jer selv eller af et evt. lønbureau. Har I ikke en aftale med Nets, og dækkes udgiften ikke af dit lønbureau, koster et abonnement hos Nets 390 kr. om måneden.
 

Vi er i tvivl om, hvem der i vores organisation skal udføre denne opgave?

Opgaven vil skulle varetages af jeres lønadministration eller den person, der sørger for, at jeres lønninger udbetales hver måned.