Lønskala

Jeres medarbejdere kan blive alvorligt syge eller komme ud for en ulykke og få brug for invalidepensionen.

Med lønskala tilpasser vi automatisk størrelsen på invalidepensionen, hvis en medarbejders dækningsgivende løn ændrer sig. Det sikrer, at jeres medarbejdere hele tiden har den rigtige dækning, hvis livet slår et uventet sving.

Lønskala betyder, at den forvalgte dækning på invalidepensionen fastsættes ud fra størrelsen af den dækningsgivende løn. Overordnet placeres jeres medarbejdere inden for disse intervaller afhængigt af den enkeltes løn:  

LønDækning
Mindre end 300.000 kr.40%
Mellem 300.000 kr. og 400.000 kr.40%-60%
Mere end 400.000 kr.60%-80%

Den enkelte medarbejder kan selv vælge denne automatiske regulering fra.

Læs mere om automatisk tilpasning

Læs mere om invalidepension