Invalidepension Anno 2017

Danmark fik en ny lov om fleksjob og førtidspension i 2013. Loven ændrer den måde, det offentlige udbetaler ydelser på. Derfor har vi udviklet vores invalidepension, så den passer langt bedre til de nye regler. Nu sikrer vi, at alle vores kunder har den tidssvarende invalidepension.

Invalidepensionen tager udgangspunkt i det indtægtstab, en medarbejder har i de forskellige faser af et sygdomsforløb, hvor medarbejderen mister halvdelen eller mere af sin erhvervsevne. Der kan ske udbetaling af op til 100 % af indtægtstabet, så udbetalingens størrelse bliver mere optimal for den enkelte. Udbetalingen kan aldrig blive større end den valgte dækning.

Læs mere om invalidepension

PræmiefritagelseWoman looking out the window

Præmiefritagelse er kort fortalt en forsikring for, at pensionsopsparingen stadigt vokser, selvom medarbejderen ikke kan indbetale til den på grund af sygdom eller ulykke.

Din socialrådgivning

Alle jeres medarbejdere kan få hjælp af Din socialrådgivning, hvis de bliver syge. Det er en del af vores service.
Two women communication

Læs om Din socialrådgivningÅbner i nyt vindue.