Automatisk tilpasning

Livet kan hurtigt ændre sig, og vores nye pensionsløsninger kan følge med, når det er en del af jeres firmapensionsaftale.

Nedtrapning af investeringsrisikoen 

I VækstPension nedtrapper vi automatisk investeringsrisikoen i takt med, at den enkelte nærmer sig pensionsalderen.

Det giver tryghed, uden at den enkelte selv skal bekymre sig om investeringerne.

Læs mere om VækstPension

Følger med pensionsalderen

Afhængigt af, hvornår jeres medarbejdere er født, kan de gå på folkepension på forskellige tidspunkter.

Vi justerer den enkeltes pensionsalder, så den passer til jeres medarbejderes fødselsår. På den måde er den enkelte medarbejder dækket af forsikringer gennem arbejdslivet, indtil medarbejderen går på pension, dog længst indtil folkepensionsalderen Pensionsalder

Følger med indkomsten

Hvis jeres medarbejderes løn ændrer sig, følger ydelsen til invalidepensionen automatisk med, så den passer til vores anbefalinger. Det sikrer, at den enkelte kan føle sig økonomisk tryg.