Vækstpension - Afkast og risiko

På disse sider kan du se afkast og risiko information for Vækstpension Aktiv og Vækstpension Index. Du kan se informationer for både lav risiko, mellem risiko, høj risiko og garanti samt for fire forskellige investeringshorisonter: 30 år til pensionering, 15 år til pensionering, 5 år til pensionering og 5 år efter pensionering.

For hvert produkt viser vi dig det årlige afkast i procent,  det samlede akkumulerede afkast og risikoprofilen. Afkastet er beregnet for en ratepension med planlagt udbetaling i 15 år. Afkastet er opgjort efter investeringsomkostningerne er trukket fra.

Afkast og risiko på disse sider er sammenlignelige med andre pensionsselskabers i henhold til branchestandarden: ”Henstilling om afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter”. For at sammenligne skal du blot se på efter branchestandarden på pensionsselskabernes hjemmesider. 

Henstillingen kræver desuden, at afkastet vises for investeringsafkast (det afkast, der er opnået af investeringsaktiverne) og kundeafkast (det afkast, der er givet til kunderne). I Nordea Liv & Pension er disse to typer afkast ens.

Vækstpension Aktiv Vækstpension Index Vækstpension Aktiv

Vækstpension Aktiv

Med Vækstpension Aktiv er ansvaret for at vælge investeringerne i hænderne på vores eksperter. De udvælger, overvåger og tilpasser hele tiden investeringerne og sikrer den bedst mulige sammensætning gennem hele din opsparingsperiode.

Du kan læse mere her: VækstPension.

30 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Høj 30

 


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Mellem 30

 

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Lav 30

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Garanti 30

15 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Høj 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Mellem 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Lav 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Garanti 15

5 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Høj 5

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Mellem 5


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Lav 5


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Garanti 5

5 år efter pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Høj 5e


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Mellem 5e


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Lav 5e

Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Aktiv Garanti 5e


 

Vækstpension Index

Vækstpension Index

Med Vækstpension Index er investeringen baseret på to af de mest udbredte indeks i verden (et aktie- og et obligationsindeks). Sammensætningen af investeringerne følger automatisk udviklingen i disse indeks, og afkastet følger markedsudviklingen.

Du kan læse mere her: VækstPension.

30 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet. 

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Høj 30


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Mellem 30


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Lav 30


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Garanti 30

15 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.  

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Høj 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Mellem 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Lav 15


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Garanti 15

5 år til pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet. 

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Høj 5


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Mellem 5


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Lav 5


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Garanti 5

5 år efter pensionering

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet. 

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.

Høj risiko

 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Høj 5e


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Mellem 5e


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Lav 5e


 Afkast og risiko - 2017 - Image2 - Index Garanti 5e