Rapportering fra Finanstilsynet

I Danmark fører Finanstilsynet tilsyn med de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i et penge- eller realkreditinstitut, herunder også pensionsselskaber som Nordea Liv & Pension, udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som skal offentliggøres på vores hjemmeside. 

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder eventuelle centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, virksomheden har modtaget fra Finanstilsynet. 

Se Finanstilsynets redegørelse om Nordea Liv & Pension nedenfor.